Navarre Fight – Ivan Aivazovsky

Navarre Fight   Ivan Aivazovsky

Denna berömda strid förhärligade den ryska flottan. Den allierade kombinerade flottan tog sig in i Navarri Bay, där den turk-egyptiska flottan koncentrerades. Efter fruktlösa försök att förhandla, efter avskalningen av den allierade flottan med turkiska fartyg och kustbatterier i oktober 1827, började slaget vid Navarra.

De ryska stridsfartygen, som var i centrum, tog de turkiska-egyptiska styrkorna och förstörde de flesta av fiendens flottor. Slagskeppet ”Azov” under ledning av kaptenen Iranga M. P. Lazarev kämpade med fem fiendefartyg, men i en ojämlik strid besegrade dem. P. S Nakhimov och V. A. Kornilov tjänade som junior officerare på detta skepp. Besättningen på ”Azov” täckte sig själv med oändlig härlighet. Hela världen beundrade ryska sjömäns tappra ryska flottor, mod och kampsport.

Aivazovsky skildrar Azov som redan är mycket skadad, men besättningen på fartyget tar det turkiska fartyget ombord och de heroiska ryska sjömännen går till sitt däck för att slutföra förstörelsen av fartyget. Med stor skicklighet visar konstnären en bild av slaget: eld, slukande fartyg, rök överallt, täcker recensioner, vrak av fartyg, människor som försöker fly…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)