Hamnmarknaden – Emanuel de Witte

Hamnmarknaden   Emanuel de Witte

Emanuel de Witte – en av de få holländska konstnärerna som lyckades bevara konstens höga värdighet under åren då nederländsk målning i allmänhet underlåtit underkastade sig en begränsad världsbild av burgare. Fram till slutet av hans svåra och långa liv förblev Witte trogen till sitt kreativa yrke, han förde konstmålningen till den breda räckvidden för den romantiska omvandlingen av den prosaiska verkligheten och skapade bilder fulla av äkta, oväntad tragedi för holländsk konst.

I De Witte verk finns det en djupt dold protest mot den självtillfredsställda ossifikationen av livet, som trängde in i alla områden i det nederländska livet under den sista tredjedelen av 1600-talet. Och burgersamhället förlåtde inte denna konstnär: de senaste trettio åren av sitt liv hade Witte inget skydd över huvudet, vandrade från en ägare till en annan och begick slutligen, vid sjuttio års ålder, självmord. ”Marknad i hamnen” tillhör konstnärens bästa verk.

Handlingen, trivial för holländsk målning, fungerar som ett påskott för att i bilden skapa en atmosfär av före stormens svårighet och ångest. Färgområdet är byggt på en kombination av svarta, gula, smaragdgröna toner och är strikt och svårt. Denna senare skapelse av Witte förkroppsligar konstnärens hela ångest och hans missnöje med livet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)