Porträtt av Joseph Roulin – Vincent Van Gogh

Porträtt av Joseph Roulin   Vincent Van Gogh

I sina brev till Emil Bernard förklarade Van Gogh ofta sitt porträttkoncept och illustrerade argumentet med en ständig hänvisning till ett holländskt porträtt från sjuttonhundratalet. Hulse och Rembrandt, hävdade han, var de första och viktigaste porträttmålarna, men inte i betydelsen av enkla skapare av ansiktslikheter.

I sitt arbete, betraktat som en enda helhet, skapade de ett ”porträtt” av hela samhället, av en levande, sund och förnuftig republik. Van Gogh ville uppnå en liknande social bild, men de sociala relationerna i modern tid var inte lika förnuftiga som deras. Hans plan var reaktionär och utopisk och som ett resultat mer begränsad. Så han planerade att rita en familj av missnöjda republikanska Roulin, en postbud.

Planen har sitt ursprung sommaren 1888, fortsatte till och med hösten och slutade slutligen 1889. Hans första porträtt av Roulin, som sitter, i en bild av tre fjärdedelar av hans fulla höjd, där modellen vetter mot höger, liknar ett porträtt av Madame Roulin. På sammansättningen av tre-fyra satt hon också, men hennes ansikte till vänster. Storleken motsvarar parets äktenskapsporträtt i holländsk målning under XVII-talet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)