Arles Ladies – Vincent Van Gogh

Arles Ladies   Vincent Van Gogh

Vincent van Gogh – företrädare för postimpressionismen i målningen. Under sin livstid kändes han inte igen, han var faktiskt en tiggare, och i dag är hans canvases stoltheten för alla museum och lycka till för auktionshuset.

Den andra titeln på målningen är från byn Etten i Holland, där Van Goghs föräldrar bodde. Således visas en holländsk bondekvinna som tar hand om blommor på duken och ett kålfält i bakgrunden. Den ljusa färgen och den röda skuggan på paraplyet är associerade med Provences förblindande ljus.

Duken är skriven inte från naturen, utan enligt fantasin. Allt i det är platt – både figurer och landskap. Utrymmet utspelar sig inte i djupet, det går parallellt med dukens plan i separata zoner – denna metod som Van Gogh lånade från japanska konstnärer. Inuti ”zonen” är mättade med snabba, konkreta penseldrag, vilket skapar inre dynamik i former.

”Arles damer” – ett tvetydigt arbete, mycket komplex. Trots färgerna i ljusa färger ger bilden tittaren en ofrivillig känsla av ångest, förvärrad av de tråkiga ansikten från de vandrande kvinnorna. Verket skrevs 8 sista år av konstnärens liv, då världen bara förde honom.