Pierre II, hertigen av Bourbon med sv. Apostelens beskyddare – Jean Hej

Pierre II, hertigen av Bourbon med sv. Apostelens beskyddare   Jean Hej

Jean Hay är en underbar konstnär från den tidiga franska renässansen. Han äger triptiken ”The Virgin in Glory” för Moulin-katedralen – ett av de mest betydelsefulla konstverken från 15-talet. För detta verk fick konstnären namnet ”Master of Moulin.” Ett annat verk av Jean Hay har bevarats – ”julen” för katedralen i Autun. Konstnärens orientering på sättet som Hugo van der Goes är tydlig här. Kanske var denna målare en lärare till Jean Hay. I sitt arbete fortsatte Jean Hay traditionen med holländsk konst. Han var en bra porträttmästare. Bilderna som han skapade kännetecknades av en exakt, men saknad poetisk tolkning av modellen.

Med all attraktionskraft i Jean Hays konstnärskap fanns det ingen exceptionell originalitet och de holländska färdigheterna kändes alltid, vilket emellertid inte berövar hans charmverk och håller dem bland de betydande konstverken från XV-talet. Målningen ”Pierre II, hertigen av Bourbon med St. patron aposteln Peter” är en bild identisk med porträtten av Pierre II, hertigen av Bourbon, på kronan av altaret i Moulins-katedralen, men utfört av konstnären för ett annat altare som inte är känt för oss. Andra kända verk: ”Dauphin Karl Orleans”. Louvre, Paris; ”Porträtt av en okänd från St. Madeleine”. . Louvren, Paris.