Interiören i den gamla kyrkan i Amsterdam under tjänsten – Emanuel de Witte

Interiören i den gamla kyrkan i Amsterdam under tjänsten   Emanuel de Witte

Emanuel de Witte är en holländsk konstnär, en mästare inom interiör och hemgenrer. Två målningar av Witte lagras i Nationalgalleriet – båda avbildar Old Church i Amsterdam. Templets lokaler är representerade på dem från olika synvinklar.

Målaren som ett resultat av många års konstnärlig erfarenhet i en relativt snäv specialisering har uppnått extraordinära färdigheter i att förmedla perspektivet på ett stort katedralrum. Och han var lika framgångsrik i både bilder av verkliga kyrkor och konstnärliga fantasier på teman för deras interiörer.

I rättvisan bör det noteras att under andra hälften av livet, efter 1650, vände sig befälhavaren till bilden av sekulära inredningar, upplevelsen var positiv. Således är Witte’s målningar, även om de är begränsade till ett snävt tema, av extraordinärt konstnärligt värde inom.

Betraktaren känner sig själv inom katedralen, i den traditionella delen av Nederländernas liv, som ett vittne om deras dagliga affärer och vanor. Den sociala aspekten lockar också uppmärksamhet, rymden är uppdelad i två delar: i ryggen finns en predikan, på den finns det bara män, i det närmaste kvinnor och barn kommunicerar på ett sekulärt sätt. Det verkar som om detta är en fortsättning på gatan, även hundar finns här.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)