Golgata – Paolo Veronese

Golgata   Paolo Veronese

Renässansen introducerade många nya saker för tolkningen av denna tomt. Men det viktigaste var kanske faktumet att de flesta renässanskonstnärer försökte skapa en korsfästelse, där dödets verklighet och Kristi martyrdom smälts samman och inte överskuggar storheten i denna händelse. Efter evangeliets källa och strävan efter trovärdighet betonar de tydligt dess universella känsla och värde.

Med hänvisning till bilden av den italienska konstnären Paolo Veronese ”Golgata”. Det första som omedelbart väcker uppmärksamhet är den ovanliga sammansättningen av bilden. Korset med Kristus korsfäst, vanligtvis avbildat i centrum, flyttas medvetet till vänster sida av duken. Jesu kropp visas i ett ovanligt perspektiv, i profil, som hjälper visuellt att visa tittaren onaturlighet i Kristi hållning och de smärtsamma pauser i hans kropp, vilket skapar den mest synliga och imponerande bilden av lidande.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)