Edward, prinsen av Wales – Hans Holbein (yngre)

Edward, prinsen av Wales   Hans Holbein (yngre)

Talenten för den tyska renässansmästaren Hans Holbein var mångfacetterad. Han skapade en serie anmärkningsvärda graveringar, var en lysande författare, men huvudplatsen i hans arbete är ett porträtt. Holbein-porträttmålare studerade noggrant naturen, skapade många preliminära ritningar, valde noggrant en harmonisk komposition.

Befälhavaren utförde det första gruppens staffli-porträtt i historien om europeisk konst, där han fångade medlemmar av T. Mora-familjen. En av de första konstnärerna började lägga in detaljerna i kompositionen, föremål som kännetecknar modellens personlighet. Holbein studerade måleri med sin far G. Holbein den äldre. Efter att ha rest genom norra Italien 1518-1519 öppnade Holbein sin egen verkstad i Basel. Från 1532 bosatte han sig i London och bodde där fram till slutet av sitt liv, och blev 1536 domstolmålare av den engelska kungen Henry VIII.

Porträtt av Prince Edward är gjord i porträttgenren. Med virtuositet inneboende i mästaren skapade han bilden av ett barn och samtidigt en prins-härskare. Inskriptionen nedan uppmuntrar prins Edward att följa det härliga exemplet på sin far. Andra kända verk: ”Portrait of Dane Seymour”. 1536-1537. Museum of Art History, Wien; ”Porträtt av Henry VIII”. 1538. Nationalgalleriet i Barberini, Rom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)