Anna Klevskaya – Hans Holbein

Anna Klevskaya   Hans Holbein

Den avancerade karaktären i Holbeins konst avslöjas också med stor kraft i hans bokgrafik.

Under Basel-åren, särskilt 1516-1526, utvecklade han ett brett spektrum av aktiviteter som en mästare i boken. Som ung man skapade han kort efter ankomsten till Basel åttio fjäderritningar för Erasmus från Rotterdams beröm om dumhet.

Av särskilt intresse är Holbeins serie av bilder på trä, ”Bilder av döden”, huggen av den underbara carver Hans Lutzelburger. Ett tema typiskt för en epok – skildringen av döden i bilden av ett skelett som bortför människor i olika klasser och åldrar – var anledningen för Holbein att skapa en serie bilder som slår i deras sociala inriktning.

Denna serie består av små graveringar av allegoriskt innehåll, avbildande uttrycksfulla avsnitt, fulla av entydiga hån från högt anställda tjänstemän – kejsaren, kungen, påven, kardinal, etc.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)