Porträtt av William Warham – Hans Holbein

Porträtt av William Warham   Hans Holbein

William Warham, innan han blev ärkebiskop av Canterbury, studerade lag i Oxford och var advokat vid Royal Court. Utmärkt lagkännedom bidrog till det faktum att han 1494 ledde Judicial Archive i London. 1501 utnämnde Henry VII honom till biskop av London och 1503 till Lord kansler i England. Samma år 1503 blev Warham ärkebiskop av Canterbury.

Han var vän med Thomas More och är känd för sin utbildning och humanistiska åsikter. Under Henry VIII: s regering tvingades Warham föra kungens reformationspolitik. Oenighet med denna politik och intriger fick honom att överge posten som Lord kansler och ägna resten av sitt liv uteslutande till kyrkan. Dessutom tjänade han från 1506 till Warhams död som rektor vid Oxford University.

Porträttet av William Warham visas som en äldre man. Från hans figur härrör en sådan lugn och förtroende som ofrivilligt genomsyras av respekt för honom. En fokuserad blick, tittande bort, betonar hans extraordinära sinne, detta är främst en tänkare och en enastående statsman, och attributen pekar på hans position – ärkebiskopen av Canterbury – chefen för kyrkohierarkin i England under den perioden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)