Landsbygdskonsert – Titian Vecellio

Landsbygdskonsert   Titian Vecellio

Detta verk är en av hemligheterna i den europeiska målningen: trots sin obestridliga kvalitet och epokegörande betydelse skiljer sig åsikter både om skaparen och själva temat. Detta är ett enastående mästerverk från den venetianska renässansen, toppmötet i Giorgiones kreativa karriär, så att det enligt vissa kan ha varit färdig med målningen, eller åtminstone avslutad av Titian, och inte Giorgione.

Målningen tolkades som en allegori om naturen, liknande Storm Giorgione, som otvetydigt målades av honom; det betraktades till och med som det första exemplet på den moderna pastoralgenren. Hans budskap borde vara mer komplicerat än så. Det är troligt att ägaren medvetet kombinerade flera teman i denna målning och att dechiffrera karaktärerna krävde en viss grad av erudition även under skapandet. Under det sjuttonhundratalet var målningen känd under det enkla namnet ”Pastoral” och fick senare namnet ”Fkte champcor” eller ”Village Concert” på grund av dess festliga stämning.

Modern forskning har visat att kompositionen i själva verket är en allegori om poesi. De kvinnliga figurerna i förgrunden är förmodligen poesemuseet, deras nakenhet avslöjar deras gudomliga varelse. Att hälla ett konstant antal från en glasburk representerar överlägsen tragisk poesi, medan gudinnan som håller en flöjt är museet i en mindre prestigefylld komedi eller pastoral poesi. En välklädd ung man som spelar lutan är en poesi med hög lyrik, medan med huvudet upptäckt är en vanlig lyriker.

Målaren baserade denna differentiering på Aristoteles Poetica. Landskapet kännetecknas av dualitet. Mellan de graciösa, smala träden till vänster ser vi villan, medan vi till höger, i en frodig lund, ser en herde som spelar påsar. Ändå är effekten helt förenad. Själva närvaron av vackra, mogna muser ger inspiration; landskapets harmoni och antal, färger och former förklarar en nära relation mellan människa och natur, poesi och musik.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)