Den gamla kvinnan – Giorgione

Den gamla kvinnan   Giorgione

Målningen ”The Old Woman” eller ”Portrait of an Old Woman” av den venetianska konstnären Giorgione. Stående storlek 68 x 59 cm, olja på duk.

Målningen var förment skriven omkring 1509. Porträtt utgör en speciell del av Giorgiones arv, där enskilda karaktärer ersätts av poetiska typer.

En av sådana typiska målningar av konstnären är den utmattade ”gamla kvinnan”, som uttrycker den obevekliga tiden med hela sitt utseende. Inskriptionens ord på ett papper, som innehåller en äldre kvinna, säger: ”Coltempo” – ”Detta händer med tiden.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)