Cold Venus – Peter Rubens

Cold Venus   Peter Rubens

”Sine Baccho et Cerere friget Venus” [Lats. – ”Det finns ingen värme i Venus utan Bacchus och Ceres”] Frasen är ett citat från den romerska komiker Terence, vilket betyder att kärleken svalnar utan vin och fest.

Detta tema var populärt under XVII-talet, särskilt bland flamländska konstnärer. Detta är den andra bilden om detta ämne skriven av Rubens.