Vulcan Forge – Diego Velasquez

Vulcan Forge   Diego Velasquez

Målning av Sevilla-målaren Diego Velázquez ”Forge Vulcan”. Storleken på målningen är 223 x 290 cm, olja på duk. Författarna från den klassiska forntiden lämnade nästan ingen detaljerad information om smedarbetet, men bilderna av Vulcans smedja, både i vaser och basreliefer och i poeternas berättelser, tillåter oss att dra slutsatsen att verktygen för smeden var mycket nära moderna.

Vid tiden för de romerska kejsarna i många städer fanns det vapenfabriker som tillhörde staten. Smeder och vapensmeder var i varje legion. ”Codex Theodosianus” innehåller ett helt ”uttalande” om dessa militära smeder: ”fabricenses”. Resterna av en sådan smide hittades till exempel i ruinerna av en romersk fästning nära Gomburg.

Städet, som väger cirka 15 kilo, visar att den dåvarande tekniken möjliggjorde bearbetning av stora järnstycken. Det finns också rester av ugnar där järn bryts och mycket slagg tyder på en långvarig drift hittades. Dessa ugnar var lite mer än de gamla egyptiska groparna för utvinning av järn och fungerade också med hjälp av päls och skapade mjukt järn. Behovet av att ha goda vapen var orsaken till att smedkonsten utvecklades under era återbosättning av folk, och under medeltiden nådde den till och med graden av verklig konst när man dekorerade kyrkor och andra byggnader.