Abduktion av Sabine-kvinnorna – Pietro da Cortona

Abduktion av Sabine kvinnorna   Pietro da Cortona

Duken på den mytologiska berättelsen ”The Abduction of the Sabine Women” beställdes av en annan beskyddare av konstnären – den romerska beskyddaren av konst Sacchetti. Den klassiskt väl genomtänkta kompositionen kombineras i den med ett stormfullt, teatralt uttryck.

Figurenas hektiska vändningar kan ha lånats från verk av Giovanni Lorenzo Bernini, med vilken konstnären samarbetade och vars talang var mycket uppskattad.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)