Gammalt torn bland fält – Vincent Van Gogh

Gammalt torn bland fält   Vincent Van Gogh

Detta landskap fångar det gamla tornet i Nuenen. Den förra kyrkan befann sig i ett förfallet tillstånd, och under lång tid skulle de rivas. Ensamt ruvande mellan åkrarna, bredvid den gamla bykyrkogården, blev det för Van Gogh en symbol för döende tro, som förlorade sin tidigare mening i vardagslivet.

Hela förgrunden till bilden tar ett brett vete fält. Den gamla kyrkans silhuett reser sig ensam i horisonten och sträcker sig gradvis in i den kommande nattens mörka. Det svarta och blå avståndet saknar tecken på en mänsklig närvaro, det finns inte ett enda ljus i det, och den ensamma figuren verkar inte gå någonstans längs en bred bana.

Van Gogh använder dämpade nyanser av kobolt, gul och röd ock, som smidigt smälter in i varandra på grund av mjuk fjäder. Veteöron verkar börja lösa sig i mörkret och gradvis förlora tydliga konturer. Kvällens skymningsljus fördjupar skuggorna och gör dem nästan svarta. Men trots det begränsade färgutbudet ser landskapet förvånansvärt livligt och atmosfäriskt ut.

Van Gogh lyckades perfekt förmedla naturtillståndet gradvis somna. Kompositionens släta horisontella linjer skapar stämningen av lugn eftertänksamhet. Endast tornets vassa spiror, riktad mot himlen, bryter denna rytm. Dess form och färg ekar silhuetten av en svartklädd kvinnlig figur.