Vetefält, vanligt Over – Vincent Van Gogh

Vetefält, vanligt Over   Vincent Van Gogh

För den här bilden valde Van Gogh ett ganska ovanligt dubbelkvadratformat för att fånga huvudfunktionerna i fälten kring Auvers.

Uppenbarligen var det Daubignys arbete, som arbetade mycket på Auvers och som var mycket uppskattad av Van Gogh, inspirerade konstnären att prova denna dekorativa, frysliknande storlek, eftersom Daubigny älskade att använda leror i lika stora proportioner.

Van Gogh uppfattade den här bilden som en del av en större, dekorativ ensemble. Konstnären presenterade en bild i samma storlek, men i vertikalt format som dess tillägg, där Margarita Gachet visas på sitt piano. Bilden är en del av en cykel där Van Gogh försökte fånga funktionerna i landsbygden, liksom de vanliga naturfenomenen. Han tänkte komplettera dem genom att skildra barn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)