Langlois Bridge i Arles och vägen längs kanalen – Vincent Van Gogh

Langlois Bridge i Arles och vägen längs kanalen   Vincent Van Gogh

Kort efter flytten till söder skapar Van Gogh en serie målningar som visar en bro över kanalen i Arles. Officiellt kallades denna byggnad ”Bridge Reginel”, men lokalbefolkningen började en gång kalla den för superintendenten Langlois, eftersom detta namn har fastnat med honom. Van Gogh skrev bron på ett annat sätt, med olika belysning och naturtillstånd.

Detta landskap, den tredje av serien, skiljer sig från de andra i dess relativt enkla utförande. Som Van Gogh skrev i sina brev, ville han med detta verk förmedla andan i Provences natur, som konstigt nog ibland påminde honom om Holland.

Kanske är det därför som konstnären målar en bild i kalla gråblå toner, som nästan var främmande för den soliga naturen i söder. Endast i förgrunden får färgpaletten varma ockertoner. Den breda vandringsleden som sträcker sig på avstånd, och det gröna gräset är skriven ganska generiskt.

Alla konstnärer uppmärksammade bron och beskrev alla dess funktioner och detaljer. Van Gogh kunde väl förmedla materialitet i enskilda delar av strukturen: det är tydligt att de stora balkarna är gjorda av trä, grunden är gjord av tung sten och repen med hjälp av vilken den rörliga delen stiger en gång målades rött. Nu lagras detta arbete i Van Gogh-museet i Amsterdam.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)