Daubigny’s Garden at Auvers – Vincent Van Gogh

Daubignys Garden at Auvers   Vincent Van Gogh

Over var också hem för en fransk konstnär från generationen av ”före impresionisterna”, Charles Daubigny. Van Gogh planerade att måla en bild i anspråk för konstnären som hade tänkt sig så starkt i sin ”musée imaginaire” under de senaste två decennierna.

Han målade huset och Daubignys trädgård på horisontella dukar; Ett av dessa alternativ skulle skicka sin bror Theo till Paris som en av tre målningar som skulle förmedla de berörda medborgarna ett lugnt och föryngrande landsbygdslandskap. Denna ovanliga fyrkantiga duk studeras ofta istället för senare versioner.

En sådan storlek skapar effekten av att åskådaren kommer in i trädgården och hans upplopp av övergivna rikedom. Bilden är emellertid i en sådan skala att huset verkar mycket avlägsnat, nästan inhägnad av rader av träd, stängt av sina egna fönsterluckor. Detta oroliga utrymme och ojämna ytan väcker emellertid minnen.

Van Gogh använder nästan impressionistisk teknik och palett för att framställa konstnärens trädgård, som blev bron mellan Barbizon-skolan och de tidiga impresjonisterna. I slutet av 1860-talet klagade kritiker högt över bristen på fullständighet och schematism i Dobignys arbete. Hans målningar var för impressionistiska.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)