Stilleben: franska romaner – Vincent Van Gogh

Stilleben: franska romaner   Vincent Van Gogh

Böcker hade en stor betydelse i Van Goghs liv. Sedan barndomen har han läst mycket, och litteraturen har påverkat hans tankar och handlingar på många sätt. Spelade rollen som en slags ”samtalare” i konstnärens ensamma liv identifierade boken hans syn och uppfattning om den omgivande verkligheten.

Efter att ha flyttat till Paris läste Van Gogh läsa verk av samtida författare som Emile Zola, Maupassant, Daudet. Nya romaner fascinerar honom precis som religiösa böcker som fascinerade honom. Detta framgår av konstnärens brev, där han ofta hänvisar till modern litteratur.

Detta stilleben blev etude för målningen ”Paris Novels”, som skrivdes lite senare och ställdes ut 1888. Konstnären har skildrat många böcker slumpmässigt liggande på bordet. Några av dem är öppna. Gula omslag av böcker indikerar att det är moderna Van Gogh parisiska romaner, som publicerades i omslagen av denna färg.

Gult råder vanligtvis i färgerna på duken, bara bordet är målad med ryckiga streck av vit och rosa färg. Eftersom verket bara är en skiss för framtidsbilden sammanfattar Van Gogh detaljerna och visar bilder i breda monokromatiska plan. Här visar han inte namnen på böcker, som i andra liknande stilleben.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)