Holy Rose of Lim – Bartolomeo Esteban Murillo

Holy Rose of Lim   Bartolomeo Esteban Murillo

Isabella Flores, känd som Rosa Lima, föddes i Lima, Peru. Hon blev den första kanoniserade helgon på västra halvklotet. I sin tidiga ungdom gjorde hon ett löfte om kyskhet och med svårigheter att övervinna alla hinder som orsakats av misförståelsen av sina föräldrar gick hon sin egen väg.

Vid 20 års ålder blev hon den dominikanska tertiären och har sedan dess bott ensam i en liten koja som hon byggde i trädgården i hennes föräldrars hus. Rosa använde de hårda praxisna för att döda köttet och ägnade sitt lidande till omvändelse av syndare och missionärer. Hennes stora kärlek till Kristus manifesterades i att hjälpa fattiga och lidande. Roza kännetecknades av en speciell vördnad av Guds mor och Kristus i eukaristin. Rose dog i Lima den 24 augusti 1617.