Valet av tro – Pavel Ryzhenko

Valet av tro   Pavel Ryzhenko

Under det tredje århundradet gör St. George, i all sin prakt och kraft av sin kraft, kamiden, det vill säga befälhavaren nära kejsaren, sitt moraliska val. Han är omgiven av en upphetsad folkmassa – gamla krigare, unga, sanningssökande ungdomar, kejsaren själv och hans entourage.

En vän förråder och skickar sin chef till avrättningen. Kejsaren, som anförtrot George de viktigaste gärningarna, är nu böden. Endast kejsarinnan rusar efter den drabbade.

Stående framför korset känner den stora heliga martyren, en nyligen hednisk, att hans själ gjorde ett val. Här är det Sanningen – Kristi kors lämnar ingen likgiltig. Så var det under III-talet. Så är det nu. Förr eller senare borde alla göra sitt val.