Anthill – Pavel Ryzhenko

Anthill   Pavel Ryzhenko

Och på den här bilden, den tredje av triptykn ”Ånger”, visas samma hjälte, men den har redan blivit en munk, en gammal man. Hela världen som han lämnade, hela hans förgångna liv verkar för honom en myrta.

Och han ser med kärlek och samtidigt med sorg, tänker på hur allt detta väsen är meningslöst och ber, tigger för dem som fortfarande sniffar i detta myrstock.