Brödraskapet – Pavel Ryzhenko

Brödraskapet   Pavel Ryzhenko

Bildens författare: ”På bilden” Brödraskap ”- Athos-munkarna som står på deras bönvakt. Jag beskrev här medvetet de två hypostaserna av vatten.

En vatten – rasande havsvågor, som passioner som bryter på en sten – är en klosterbragd. Övrigt vatten rinner från källan, under korset. Hon är tyst, ren och välsignad. Hon, som levande vatten, återuppstår själar.

Den här bilden handlar om betydelsen av klostertjänst, som, liksom en fästning, hindrar lidelsens ondska. En fästning, bortom murarna, som människans själ blomstrar, som i ett välsignat bakvatten. ”