Saint George and the Dragon – Gustave Moreau

Saint George and the Dragon   Gustave Moreau

St George, som slår en drake, är en mycket populär berättelse i renässansmålning. Under XIX-talet manifesterades intresset för detta ämne med en ny styrka främst i England, där St. George ansågs förkroppsligas av militär allvar. Antagligen började Moreau arbeta på duken ”St. George and the Dragon” 1870, men glömde snart det länge och slutade det bara många år senare på insats av kunden, som betalade 9000 franc för målningen. Sankt George kappa fladdrar i vinden som en fågelns vingar, och huvudet på den heliga krigaren är omgiven av en nimbusskiva.

Den pyramidala sammansättningen av den centrala gruppen av figurer gör bilden monumental. Moreau beskriver det heroiska ögonblicket för den manliga maktens triumf. Samtidigt lägger prinsessans figur till den välkända handlingen en mystisk och till och med filosofisk beröring. Flickans bönpose är en ekon av drakens kropp, vilket avslöjar en mystisk koppling mellan dessa karaktärer.

Genom att känna till Moros okontrollerade aversion mot äktenskap kan det antas att bilden i detta fall förmedlar konstnärens tvetydiga inställning till kvinnor, där han alltid såg en källa till fara gömd bakom den yttre skönheten.