Tidig snö – Vasily Polenov

Tidig snö   Vasily Polenov

Bilden ger en bred, generaliserad bild av Oka-landskapet. Det första täcket med fluffig snö låg ner på marken och utjämnade konturerna, vilket gjorde de stora vidderna ännu mer märkbara. Landskapet är skrivet från en höjd, så tittarens öga glider lätt över ytan på snötäckta kullar och går fritt i fjärran, där fältets snöiga hölje slås samman med himlen täckt av grå moln.

En silhuett av ett ensamt stående träd i djupet framträder tydligt på denna gråvit bakgrund, som ytterligare lockar tittarens öga till avståndet, såväl som den avtagande floden, förlorade bland de snöiga vidderna. De breda, strömmande linjer som landskapet bygger på ger det större tydlighet och harmoni, lugn och episka omfattning.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)