Teaterbädd – Pierre Auguste Renoir

Teaterbädd   Pierre Auguste Renoir

Teaterbädden var Auguste Renoirs huvudutställning vid den första impressionistiska utställningen i Paris 1874.

Det komplexa temat och virtuos prestanda med avseende på tekniker gjorde ett djupt intryck och gjorde Renoir till en av ledarna för denna radikalt nya rörelse i Frankrike. För denna ambitiösa bild poserade konstnären Edmond Renoirs bror och modellen Nini Lopez av Monmarth, känd som ”Fish Face”.