Sommar – Bertha Morizo

Sommar   Bertha Morizo

Den franska konstnären, representant för impressionismen Berthe Morisot var barnbarn till den berömda J. O. Fragonard och, kanske, från sin farfar ärvde den slående enkla sättet hennes verk utförs på. Hennes lärare var K. Corot, som lärde konstnären att arbeta utomhus. Morisot började ställa ut sitt arbete när hon var 23 år gammal. 1868 träffade hon E. Manet, som drabbades av hennes målning, kompositionsfrihet. Morisot poserade för E. Manet, han målade henne ofta i sina målningar.

1874 gifte sig konstnären med sin bror E. Manet Eugene och tog samma år del i den första impressionistiska utställningen, där hon visade nio av sina verk. Morizots verk är förvånansvärt lugna i innehållet, deras ämnen är välordnade: familj, moderskap, bild av en kvinna och fridfull natur. Men bakom denna lugn och integritet ligger ett oåterkalleligt bildtemperament.

Virtuos, med fantastisk dynamik, skapar konstnären ”glödande” bilder fyllda med fred och värdighet. Denna imaginära motsägelse i bilderna av Morisot leder till en slående effekt, en oförklarlig attraktion. Andra kända verk: ”Vid vaggan”. 1872. Orsay-museet, Paris; ”Lilla piga”. 1886. National Gallery, Washington; ”Lady för toaletten.” Ung. 1875. Art Institute, Chicago.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)