Sweet Cherry – Bertha Morisot

Sweet Cherry   Bertha Morisot

På 90-talet fick Morisots måleri en ny utveckling, till stor del tack vare Renoir, som förblev en hängiven vän. Nu tar kompositionen för konstnären en mer ”hederlig” plats, och arbetet med ritningen representerar en systematisk process. Två konstnärer som arbetar med liknande motiv skapar många målningar i det fria.

Under denna fruktbara period målades målningen Cherry, som representerade verket och utan tvekan försmyckade Morisots kreativitet. Den uppåtgående rörelsen är det ögonblick som observeras i alla detaljer i denna komposition: figurerna på flickorna med armarna uppåt, trapporna, dukens format, långsträckta vertikalt. Konstnärens teknik, som kännetecknas av penseldragens kaotiska natur, förändras också och är föremål för uppåtgående rörelse; märkbart, särskilt i bilden av hår och klänningar, att borsten fungerade vertikalt.

Årets mest himmelska period, när våren blir nästan ”vuxen” och sommaren är på väg att komma till sin egen, passerade perfekt genom användning av ren färg.

På trappan står Julie, vars ålder kan jämföras med detta underbara ibland på året, i rollen som en annan modell – hennes kusin Jeanne Gobillar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)