Eugene Mans på Isle of Wight – Berthe Morisot

Eugene Mans på Isle of Wight   Berthe Morisot

Skapa bilden ”Eugene Manet på Isle of Wight”, Berthe Morisot för första gången framför ett porträtt av sin man. Hon skildrar honom och tittar genom fönstret på förbipasserande och fartygen synliga i fjärran. Bildens djärva sammansättning visar författarens förmåga att samtidigt avbilda det inre och det som finns utanför, såväl som interaktionen mellan båda utrymmen.

Utrymmet mellan ramen på det upphöjda fönstret och trädgårdsstaketet, som bildar en långsträckt rektangel som verkar täcka vad Eugen Manets öga ser, liknar ett linshål. En statisk observatör av den mobila, dynamiska världen – detta är ett porträtt av konstnärens man. Bilden är den punkt där det som är utanför, konfronteras med det som finns inuti, den intima världen – med verkligheten som omger det, drömmen – med verkligheten.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)