Självporträtt med röd blomma krans och kedja – Paula Modersohn-Becker

Självporträtt med röd blomma krans och kedja   Paula Modersohn Becker

Allt på den här bilden är ljust och festligt, särskilt en röd krans, lysande som en vimpel. Och en lätt blus och elegant kedja. Men vilka sorgliga ögon! Vilken skarp kontrast till alla färger återspeglar också munnen utan ett leende bara bitterheten som ligger i hennes hjärta.

Bilden målades med skarpa och grova streck, färgen låg ner på duken i ett tjockt lager och utan glas. Det kan ses att hon tog måla från paletten och med en skarp rörelse skapade porträttet.

Vad är så upprörande för den unga kvinnan, varför hon ser så sorgligt på oss utan att lämna några detaljer och kommentarer. Bara förmedlade ett sinnestillstånd.

Mitt hjärta är helt enkelt komprimerat när jag tittar på det här porträttet, jag vet redan att hennes liv snart kommer att vara så tragiskt och så för tidigt avkortat… Hon hade en premonition för sin tidiga död, skrev om det i brev och dagböcker, och i detta verket har skrivit med hjälp av målning att semestern snart slutar…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)