Skog på vintern – Ivan Shishkin

Skog på vintern   Ivan Shishkin

Vinterskogen i figuren I. Shishkin är speciell, vilande. Livet tycktes ha slutat där: floden var nästan helt frusen, träden frös, täckt med snö. Färgschemat är enkelt: svart, vitt, brunt.

En väl vald bas, förmedlar perfekt färgerna och stämningen på en molnig vinterkväll. Landskapets livslöshet bryts bara av små öppna lappar i den lilla flodens ismatta, vilket återspeglar vinterskogen.

Tina fläckar ger hopp om en snabb fjäder, för att vakna upp ur viloläge. Snötäckta träd, reflekterade i det strömmande vattnet, som om de förbereder sig för ett nytt livsfas, för att vakna upp. Landskapet är sammansatt delat av floden i två lika delar.

Floden förbinder de två halvorna av skogen, som om att hålla den omgivande naturen på gränsen till liv och död, inte tillåter den att somna för hårt.