Birch Grove – Ivan Shishkin

Birch Grove   Ivan Shishkin

Det är svårt att föreställa sig ryska målningar utan målningar av Ivan Shishkin, som hävdar att vårt födelseland är stor. I timmar kan du stå vid denna duk och lyssna på konversationen av björkträd och rasling av örter. Hur riktigt bra är konstnären, som har ett outtömligt utbud av andliga krafter och livobservationer som resulterar i en maklig, episk och fri sång till vilda djur, en hymne till moderlandets skönhet.

Ivan Ivanovich Shishkin var en djupt rysk man och såg naturen genom sina folks ögon. ”… Ryssland är ett land med landskap,” argumenterade konstnären. Det var nödvändigt för Ivan Shishkin att dyka upp för att skapa skapelser som fortfarande är oöverträffade verk av rysk landskapskonst, där det, som med fantastisk klarhet, verkar det som att du för första gången ser nya skyddade platser.

Charmen med Shishkins poesi ligger i bevarandet på duken av en stark konstnärlig upplevelse av verkligheten. ”Naturens poet”, talade om Shishkin Nemirovich-Danchenko talang, ”det är en poet som tänker henne i bilder, undersöker hennes skönhet där enbart dödlig kommer att passera likgiltigt.” Shishkin förstärkte inte naturen. Naturen är adeln själv. Det är hon som kan höja en person genom att återge henne i konst. Detta har alltid varit den kreativa principen för målaren av den inhemska naturen.

”Om bilderna av naturen är kära för oss av vårt kära och söta Ryssland,” skrev V. Sh. Vishnetsov till Shishkin 1896, ”om vi vill hitta våra verkliga folkliga sätt att framställa hennes klara, tysta och intima utseende, ligger dessa vägar också genom hartsartade skogar full av tyst poesi. Dina rötter har vuxit så djupt och fast i jorden av inhemsk konst att de aldrig kan förskjutas från dem. ”