Perelesok (Noon) – Ivan Shishkin

Perelesok (Noon)   Ivan Shishkin

Shishkins målning visar en glänta omgiven av en lund. Slående avstånd och bredd i landskapet, som fångar det smärtsamma bekanta motivet. Siffror av bönder och kor som betar på ängen upptar inte huvudplatsen, men de växer organiskt in i landskapet, vilket gör den mer vital och pålitlig.

Med en uttalad bild i landskapet känner man inte delar av att skriva: kompositivt uttrycksfull plats som finns i naturen. Landskapets anmärkningsvärda kvalitet är dess mättnad med ljus och luft.

Betraktarens blick glider lätt över en våt äng med myrbultar längs en slät yta på en sjö och går långt in i landet. Färgen ligger på duken med tjock och saftig deg, som lydigt organiseras i mossiga hummocks, i soliga glödande moln, i de finaste ornamenterna av grenar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)