Skära ner skogen – Ivan Shishkin

Skära ner skogen   Ivan Shishkin

Shishkin, med tanke på att rita huvudkällan och sättet att känna till naturen, var en outtröttlig föredragande. Han lämnade oss tiotusentals ritningar. Medan Shishkin studerade på akademin, gjorde hans ritningar, med hans egna ord, ”en fruktansvärd furor, och akademirådet meddelade högtidligt att akademin aldrig hade sett sådana ritningar”.

Teckningarna som skapades under pensionärens affärsresa i Tyskland köpte Dusseldorf Museum. Shishkin drog från livet, från minnet, från fotografering, försökte sig med olika tekniker. En tydlig, rigorös och grundlig realistisk ritning ligger till grund för alla hans bildmålningar – detta bekräftades oåterkalleligt av deras forskning i infraröda strålar.

På 1880-talet ritade konstnären ofta en grafisk blyertspenna och sås, sepia och kol, och försökte på ett adekvat sätt förmedla det lätt-kvävande mediet, mjukgöra linjen, göra ritningen mer plastisk. Vi uppmärksammar läsarna på två verk från denna period – ”Cut Wood” och ”Sestroretsk”.