Paris Street i regnigt väder – Gustave Caibotte

Paris Street i regnigt väder   Gustave Caibotte

Bilden upptar inte bara en speciell plats i själva Caibotte-verket, utan betraktas som ett av världsverkets mästerverk. Liksom många andra konstnärer är det mycket nära fotografering: en regnig dag på Place de la Dublin i Paris är så realistisk att det känns rå luft.

I slutet av 1800-talet växte den franska huvudstaden mycket snabbt, fler och fler områden och torg dök upp och människor blev mindre och mindre korsade varandra. Detta är vad författaren försökte betona. När man tittar på fotgängare på mellan – och långväga verkar det som om de slumpmässigt rör sig i olika riktningar och inte märker någon runt.

En bild som är oklanderad ur teknisk synvinkel och fylld med djup innehåll har ytterligare en funktion – en kompositionsbild. Duken kan mentalt delas upp i två delar längs en lyktstolpe, och var och en av dem har sitt eget semantiska innehåll.

Kaibott är uppmärksam på detaljer: kvinnors slöja ser nästan viktlös, men materialets textur gissas lätt; pärlaörhängen lyser med snövitt ljus.

Kirk Varnedo, utforskare av Gustave Caibotts liv och arbete, berömde detta arbete. Han kallade det för den mest monumentala, oändligt attraktiva, vackra och ömaste bilden av konstnären.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)