Red Sunset – Arkhip Kuindzhi

Red Sunset   Arkhip Kuindzhi

Landskap ”Red Sunset” Arkhip Ivanovich Kuindzhi skrev mellan 1905 och 1908. Bilden är skriven i oljemålningstekniken och lagras i Metropolitan Museum i New York. Landskapet är vackert och modernt, trots att det skapades i början av 1900-talet.

Hela landskapet är täckt med röd glöd, som eld. Landskapet liknar en främmande, fanned av ett blodigt, nästan livlöst ljus.

Färgbilden på duken är minimalistisk, nästan samma färg. Landskapet blev grafiskt, uttrycksfullt. För bilden är karakteristisk, typ av, standalovsky konfrontation av rött och svart. Svårighetsgraden av den koloristiska utföringsformen, sparsomheten i rymden föra Kuinjis verk närmare exemplen på modern målning.

”Red Sunset” ritas med en mängd olika röda nyanser. Landskapet bygger på komplikationen av samma röda färg.

”Röd solnedgång” kan betraktas som en kraftfull symbol. Begreppet solnedgång innehåller föreställningen om ett slut, en minskning, en blekning. Solnedgång är slutet, dagens naturliga utrotning. Definitionen av röd solnedgång betonar emellertid en speciell färgkombination, vilket ger landskapets ångest, fluktuationer. Solljuset avtar, färgen blir mättad med en lila nyans.

Horisontlinjen är kompositivt underskattad. Solnedgången brinner exakt genom rymden, genomträngande med eldiga röda ljusblinkar.

Stenmarken liknar svarta kolfragment. Flammande ”vulkaniska” nyanser brinner med verklig eld, mättade med verklig värme, ibland förvandlas till värme, brister av värme.

Ett stort moln, genom vilket den röda solnedgångssolen visas, liknar svart och grå rök som sprider sig längs horisonten. De röda strålarna kryper, sprids i olika riktningar, kompakterar utrymmet, brinner ur den förflutna dagens luft och andetag.

Landskapet är rött hett, det brinner och fördriver från sig själv överskottet av solvärme och energi på dagen.

Färgerna tjocknar gradvis, dagens ljusstyrka är nedtryckt och gradvis tunnare till en svag solnedgångsremsa. Solnedgång är alltid attraktiv, alltid brant, delvis tragisk, eftersom solnedgången alltid är undergång. Dagens död, många dagars hopp och planer död, denna känsla av oåterkallelighet och slutet av oundviklighet, men evigt hopp om en ny början, för en ny upprepning, för en ny chans, en annan dag, det är samtidigt hopp på en ny början.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)