Roger och Angelica – Jean Auguste Dominique Ingres

Roger och Angelica   Jean Auguste Dominique Ingres

Handlingen i bilden hämtas från dikten av L. Ariosto ”Furious Roland”. Den beskriver historien om Angelica, kedjad till en klippa och offras till ett havsmonster. Hon räddades av riddaren Roger, som flög in för att rädda ett mytiskt djur, som var en ”blandning” av en häst och en örn. Ingres tar det mest dramatiska ögonblicket i denna berättelse, men figurerna är skrivna ”icke-känslomässigt” och ser frusna ut. Återigen konfronteras vi med en konstnärs nästan avsiktliga tillgivenhet för manism, den ”moderniserade” de behöver.

Bildens hjältar, som om de är utskuren av kartong, ordnas av författaren mot bakgrund av ett extremt förenklat fantastiskt landskap. Engra här, framför allt, tar kontrast. I synnerhet skapar han verk som Roger är klädd i guld rustning och Angelica står naken nära berget. ”Spelet” med mönster som täcker hela ytan på duken lockar uppmärksamhet. Stängningen av det konstnärliga utrymmet understryks av Roger-spjutets diagonal, som som förenar alla komponentens element.