Virgil som läser ”Aeneid” – Jean Auguste Dominique Ingres

Virgil som läser Aeneid   Jean Auguste Dominique Ingres

Den första versionen av denna historiska målning, där den stora romerska poeten läser sin odödliga dikt till kejsarens Augustus familj, skrevs sju år tidigare och går tillbaka till den tid Engra studerade vid den franska akademin i Rom.

Och här – i ett försök att överföra skulpturelättnadens plasticitet till målningen – ekade också hans dåvarande entusiasm för den forntida konsten. År 1819 upprepade Ingres bilden och beslutade den här gången mer kortfattat och uttryckligt. Förresten, en sådan återgång till den en gång älskade historien – en av funktionerna i Angrovskoy-målningen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)