Jupiter och Thetis – Jean Auguste Dominique Ingres

Jupiter och Thetis   Jean Auguste Dominique Ingres

Denna mytologiska bild kompletterar en serie ”paket” för Paris-studenter vid franska akademin i Rom ”graverade” till Paris. I Italien kastade en ung målare med huvud sig in i studiet av det konstnärliga arvet från antiken och renässansen.

I det presenterade arbetet, som strävar efter att upprepa uttryckskraften hos silhuetter av antik grekisk vasmålning, är spår av dessa studier synliga. Med all extern akademism är det möjligt att hitta viss förromantism i den.