Altar of Sts. Augustin – Luca Signorelli

Altar of Sts. Augustin   Luca Signorelli

Luca Signorelli levde i den eran när utvecklingen av konsten i den tidiga italienska renässansen avslutades och bildandet av Högrenässansen började. Signorelli studerade med Piero della Francesca, påstås samarbeta med Perugino, ett stort inflytande på bildandet av konstnären hade verk av Verrocchio och Pollayolo.

Trots det faktum att Signorelli var nära förknippat med traditionerna i tidig renässans, intensifierades i hans arbete från 1480-talet den dramatiska början och intresset för mångfalden av poser och vinklar. Konstnären uppmärksammade överföringen av plast naken kropp och introducerade detta motiv i sina verk. Freskoscykeln ”The Acts of Antichrist and the Last Judge” i Orvieto, som något förutsåg Michelangelos plastkonst, blev kulminationen på Signorellis verk. Altaret sv. Augustin skapades under den kreativa tillväxten av Signorelli och förkroppsligade resultaten av hans sökningar inom området konstnärliga idéer och motiv. Andra kända verk: ”Porträtt av en man”. 1490-talet. Statliga museer, Berlin; ”Madonna och barn”. Ung. 1490. Uffizi Gallery, Florens.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)