Peacock. Tiffanys verkstad – James McNeil Whistler

Peacock. Tiffanys verkstad   James McNeil Whistler

I slutet av XIX-talet visas bilder av påfåglar i många konstverk. Så den angloamerikanska konstnären James McNeil Whistler 1876 skrev påfåglar på väggarna i matsalen i London-huset av skeppsmagnaten Frederick Leyland. Målningen kallades ”Peacock Room”.

Detta arbete av Whistler orsakade många tolkningar och svar i pressen, vilket William Bradley förmodligen var bekant med. Förmodligen hade Whistler ett visst inflytande på honom, liksom Bradley, liksom Whistler, hade ett stort intresse för japansk konst, för vilken bilden av påfåglar var traditionell. Det andra exemplet på temat ”påfågel” är Tiffanys verk, som ofta skildrade dessa fåglar, till exempel Vitrazhe med en påfågel.

Återvända till Bradley är det värt att nämna att han strax efter utseendet på affisch Modern affisch började arbeta med att skapa sin egen tidning ”Bradley: Hans bok”. Tidningens innehåll liknade ”The Chap book”, och arbetet med detta projekt fortsatte fram till 1898.