Hav, strand och figurer – James Whistler

Hav, strand och figurer   James Whistler

Som många av hans samtida visade Whistler stort intresse för japansk kultur. Det blev en verklig uppenbarelse för allmänheten på den tiden och framkallade många imitationer och tolkningar. De första utställningarna med japansk grafik ägde rum i Paris i mitten av 1850-talet, varefter många ”orientaliska” butiker dök upp i staden.

Efter den internationella utställningen 1862, som hölls i London, omfattade mode för japansk konst England. Påverkan av japansk grafik på konstnärernas arbete under andra hälften av 1800-talet var enorm. För att uppskatta den östliga kulturen tog Whistler lite tid.

Ursprungligen, i sina målningar, målade på ett rent västerländskt sätt, började några östliga detaljer dyka upp, men i slutet av 1860-talet började konstnären måla scener som organiskt kombinerar de kulturella traditionerna i öst och väst. Bland dem finns sådana verk som ”Sea, Beach and Figures” och ”Symphony in Blue and Pink”, 1868 från serien ”Six Objects”. Vissa delar av japansk grafik finns i verken från hans Nocturnes-serie.