När hjärtan trumpet – Bradley

När hjärtan trumpet   Bradley

Bradleys triumf var designen av Tom Halls bok When the Hearts Are Trumpled, publicerad i Stone och Kimball 1894. De dekorativa krökta linjerna och sensualiteten i detta verk påminde om Aubrey Beardsleys arbete, och den kvinnliga figuren till vänster fick oss att komma ihåg Rossettis muse.

Utan tvekan påverkades Bradley av det han såg på världsutställningen i Chicago. Utställningen hade en enorm inverkan på amerikansk konst, och detta hände i en tid då Amerika började bygga upp sin industriella kraft, som snart skulle överträffa den europeiska.

Ironiskt nog hölls utställningen för att fira 400-årsjubileum för Columbus fartygs ankomst till den nya världen. På den för första gången i världsutställningens historia upplystes utställningshallar med elektricitet, som producerades av växelströmsgeneratorer, och en ung ingenjör, George Ferris, demonstrerade det jättepariserhjulet designat av honom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)