Affisch med en elefant – Walter Richard Sickert

Affisch med en elefant   Walter Richard Sickert

Sikkert blev fascinerad av stadsscenerna medan han fortfarande var en student av Whistler. Kom ihåg att Whistler på 1880-talet ganska ofta skrev fasaderna på små butiker och verkstäder och visade dem i närbild och, som det var, ”ta ut” från den omgivande stadsbilden. Efter sin mentor började Sikkert också utveckla detta tema – titta till exempel på hans tvättstuga 1885.

Något senare flyttade han till mer generella typer. Hans gatescener, som fångade livet i Kemden Town i de minsta detaljerna, glädjer inte bara den moderna tittaren med sin konstnärliga förtjänst, utan ger också honom möjlighet att se arbetet i arbetarklassdistriktet i London utan förskönning. De flesta gattskisser skrevs av mästaren, dock inte i Kemden Town, utan i den franska staden Dieppe.

Färgen och stämningen på dessa verk är ljusare, även om det i ortsstaden Sikkert är det som är mest intressant inte semestern för ”semesterfirarna”, utan den ”ursprungliga befolkningens” vardag. Speciellt vägledande i detta avseende är etuden ”Billboard with an Elephant”, 1910. Och den mest berömda stadsscenen Dieppe av Sekkert är utan tvekan målningen Café Suisse, 1914, även känd som Café under valv.