Natchez – Eugene Delacroix

Natchez   Eugene Delacroix

Natchez – det här är folket, rasen, troligen indianerna. Det är inte känt om konstnären beskrev ett specifikt fall från indiernas liv eller är det en symbolisk bild? Ändå är det troligtvis en symbol för ett folks födelse, en ny värld. En kvinna, en mamma, har just producerat en baby, en son, från vilken klanen kommer. Hon är utmattad av förlossning, trött och kan inte ens glädja sig över en son som hans far.

Den dystra omgivande naturen, himlen täckt med mörka moln betonar kontrasten med den ljusa glädjehändelsen – människans födelse. Himmelkanten, figurerna på människor upplysta av de första solstrålarna, låt oss hoppas på en ljus framtid.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)