Självporträtt – Eugene Delacroix

Självporträtt   Eugene Delacroix

Delacroix skildrade sig själv i en posi full av värdighet. Men ansiktsuttrycket förråder konstnärens inre överensstämmelse med hans kreativa utforskningar. I testamentet skrev han att bilden är långt ifrån fullständig.

Bildens nervositet och osäkerhet beror emellertid inte på detta; de är karakteristiska för Delacroix arbete på den tiden och avslöjar hans känslomässiga spänning. Under lång tid fanns det tvister om dateringen av bilden. Som ett resultat var konsthistoriker överens om att konstnären skapade den 1832, och skildrade sig något yngre än han såg på 34 år gammal.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)