Skådespelare Bando Hikosaburo III som krigare Sagisaka Sanan – Tusyushay Syaraku

Skådespelare Bando Hikosaburo III som krigare Sagisaka Sanan   Tusyushay Syaraku

Detta gäller gravyren. Således bildas det nya landskapsbegreppet som en bild av en viss lokalitet i ukie-e under direkt inflytande av europeiska verk, främst holländska etsningar, som, även om de är i begränsade mängder, men trängde in i landet under XVIII-XIX århundradena från Deshima.

Denna holländska handelspost i Nagasaki var den enda källan till europeisk kunskap som spridits under Edo-perioden. Rangakus spelade en speciell roll i detta. Efter 1720, när förbuden mot allt europeiskt, infört i början av sjuttonhundratalet, avslappnade och studiet av europeiska vetenskaper och konst blev möjligt, bildades en speciell riktning i Japan – rangaku.

Hans uppgift var att behärska det tillgängliga komplexet av europeisk kunskap, inklusive rangaku-e. Ledaren rangaku-e Siba Kokan och hans följare var engagerade i både oljemålning och metallstick.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)