Stående av en pojke i en jaktdräkt – Louis Caravaque

Stående av en pojke i en jaktdräkt   Louis Caravaque

För första gången utställdes detta verk av L. Caravac 1870 på utställningen av ryska porträtt i S: t Petersburg som ”Porträtt av Peter III i sin tidiga ungdom.” På utställningen ”Lomonosov och Elizabethan Time” tilldelades duken som ”Portrait of Peter II” av L. Caravac.

Samtidigt liknar detta verk av L. Caravaque slående det ”Porträtt av Elizaveta Petrovna i en herrdräkt” RM), som tillskrivs honom. Likheten begränsas inte bara till kostymernas likhet – framför allt påfallande liknande ansikten. Bilden visar kanske en av Caravacs söner – John.