Kreml-belysning – Alexey Bogolyubov

Kreml belysning   Alexey Bogolyubov

1883 skedde kroningen av Alexander III i Moskva. Hela Moskva och särskilt Kreml, platsen för firandet, upplystes. Genom att skapa en högtidlig komposition av Kreml-vyn på kvällen försökte Bogolyubov att maximera äktheten, till och med dokumentär. Konstnären med glans hanterar uppgiften att skildra natthimlen och Kreml-byggnaderna markerade mot dess bakgrund, upplysta av elektriska glödlampor och Bengal-lampor. Illusionen av rymden förmedlas mästerligt. På bilden kan du se en hel del detaljer som ger dokumentärbilden ett livligt karaktär.